หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน

 

ตำรวจ 191 หรือ 911 *

ตำรวจท่องเที่ยว 1155 *

ตำรวจทางหลวง 1193 *

รถพยาบาล 1669 *

แผนกดับเพลิง 199 *

 

* โทรฟรีจากโทรศัพท์ any